Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

RA ja sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste (mitterahaline toetus) ja sotsiaaltoetuste (rahaline toetus) ning muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem, mis aitab parandada haigestunud või puuetega inimeste elukvaliteeti.

Sotsiaalhoolekanne avardadab võimalusi ühiskonnas toimetulekuks ja võimaldab juurdepääsu üldistele avalikele teenustele.

Sotsiaalnõustamiseks või vajaliku info saamiseks võib isik pöörduda elukohajärgsesse sotsiaalhoolekandeosakonda või raviasutuses viibimise ajal tervishoiu sotsiaaltöötaja poole.

Sotsiaaltöötaja poole võib pöörduda kui vajatakse teavet:

  • koduteenustest
  • rehabilitatsiooniteenustest
  • proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite taotlemisest
  • eluasemeteenustest
  • hooldamisest perekonnas või hoolekandeasutuses (päeva- ja intervallhooldus)
  • toimetulekuks vajalikest muudest sotsiaalteenustest
  • puude või töövõime kaotusega seotud toimingutest
  • transporditeenustest (invatakso, parkimiskaartide vormistamine, ühistransporditeenused jm) 
  • isikliku abistaja teenusest jm

Teksti on läbi vaadanud ja kinnitanud dr. Piia Tuvik, reumatoloog

.
Viimati muudetud: 20.12.2018 SisukaartRoche